Shouldersink Nordic A/S
Telefon: 70 70 25 77
CVR: 40 65 40 97

Jens Kofods Gade 1 - 1268 Köpenhamn K

För speciella förfrågningar och behov av större volym fråga efter Thomas Kleis (till höger).
Du kan träffa Thomas direkt på mobil 28 45 19 08 eller mejla tsk@shouldersink.dk

LADDA NER PRODUKT PDF 

LADDA NER SPECS PDF 

Kontaktformulär